Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017.(VII.31.) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 08. 01

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2017.(VII.31.) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólGyőrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Helyi népszavazást Győrasszonyfa község választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.Záró rendelkezések


2. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény irányadóak.Győrasszonyfa, 2017. július 25.Valiczkó Mihály

Laposáné Molnár Ildikó

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve:


Győrasszonyfa, 2017. július 31.

Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                               jegyző