Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő–testületének 3/2017 (II.15.) rendelete az étkezési térítési díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 04. 01- 2019. 03. 30

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő–testületének

3/2017 (II.15.) rendelete az étkezési térítési díjak mértékérőlGyőrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:                                                                       1 §


                                                           Étkezési térítési díjak


Iskolai térítési díjak, alsó tagozatos gyermek:


            Kétszeri étkezés                                                                  430 Ft

            Ebből: ebéd                                                                         320 Ft

                       tízórai                                                                       110 Ft2.§1.) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

2.) Ennek a rendeletnek a hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrasszonyfa község önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak mértékéről.
Győrasszonyfa, 2017. február 14.


           Valiczkó Mihály                                                                    Laposáné Molnár Ildikó

            polgármester                                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetése 2017. február 15.
                                                                                                          Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                                           jegyző