Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának

7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról


Győrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdés  f)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  a  2016 évi költségvetéséről  szóló 1/2016.(III.16.)  önkormányzati rendelete módosításáról  a következőket rendeli el.      


1.  §.


 A  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet 2. § . (1) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését


110 282 096,-  Ft

110 282 096,-  Ft

   Bevételi főösszeggel

   Kiadási főösszeggel 
állapítja meg. 


2. §.


(1)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen

       rendelet 1. számú melléklete lép.

 (2)  Az 1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.1.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 2.1.  számú melléklete lép. 


(3)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.2.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 2.2.  számú melléklete lép. 


(4)  Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 3.  számú melléklete lép. 


(5) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  4.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 4.  számú melléklete lép. (6) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  6.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 6.  számú melléklete lép. 


(7) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  7.  számú   melléklete  helyébe jelen

       rendelet 7.  számú melléklete lép. 


(8) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  1.  számú   tájékoztató  helyébe jelen

       rendelet 1.  számú tájékoztatója lép. 


 (9) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  2.  számú   tájékoztató  helyébe jelen

       rendelet 2.  számú tájékoztatója lép. 


(10) Az  1/2016.(III.16.)  önkormányzati  rendelet  3.  számú   tájékoztató  helyébe jelen

       rendelet 3.  számú tájékoztatója lép. Záró rendelkezések


3. §.


       Ez a rendelet  2016.12.31. napján  lép hatályba.


Győrasszonyfa, 2017. május 23.      Laposáné Molnár Ildikó                                            Valiczkó  Mihály

               jegyző                                                                  polgármesterA rendelet kihirdetve:Győrasszonyfa, 2017. május 31. Laposáné Molnár Ildikó

jegyző

Mellékletek