Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.28.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete9/2017.(VI.28.) rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 29

Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete9/2017.(VI.28.) rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Győrasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 3.§- a  következő (4) bekezdéssel egészül ki:

(4)       A fogorvosi ügyeleti ellátás 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.


2.§


  1. A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok.
  2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Győrasszonyfa, 2017. június 27.

Valiczkó Mihály

Laposáné Molnár Ildikó

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:


Győrasszonyfa, 2017.június 28.Laposáné Molnár Ildikó

                                                                                                               jegyző