Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 02

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról

2022.10.02.

Győrasszonyfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. §.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.