Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.06.01.

Győrasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. június 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.