Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról1

2022.07.02.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.