Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2022. 09. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
Részletes indokolás
A 10–12. §-hoz, a 8–12. §-hoz, a 6–12. §-hoz, a 4–12. §-hoz, a 2–12. §-hoz és az 1–12. §-hoz
Végső előterjesztői indokolás
1. Várható társadalmi hatások: A hivatali munkaidőn és/vagy hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekért fizetendő díjak mértékének bevezetése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy ezen időszakban kevesebben kötnek házasságot, helyette a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben tartandó szolgáltatást kérik.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: az intézményi működési bevétel nő.
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a díj befizetésével kapcsolatos pénzügyi feladatok.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.