Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Végső előterjesztői indokolás
1. Várható társadalmi hatások: a közszolgáltatási díjak mértékének emelkedése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy a szolgáltatást kevesebben veszik igénybe.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: a szolgáltató működési bevétele nő
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív hatása nincs.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.