Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

Hatályos: 2022. 10. 25

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.25.
a szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
Részletes indokolás
A 8. §-hoz, a 4–9. §-hoz, a 3–9. §-hoz, az 1–9. §-hoz és az 1. melléklethez
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
1. társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.
2. költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít.
3. környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.
4. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható a Közös Önkormányzati hivatalban
5. egyéb hatása: nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: nincs.