Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 07. 19
a közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja.
1. Várható társadalmi hatások: A közművelődési tevékenységek kereteinek biztosítása a közművelődéssel összefüggő tevékenységek számának növekedését vetíti előre reményeink szerint. A közművelődési tevékenységekben résztvevők által a társadalom lokálpatriotizmusa erősödik, a társadalmi kohézió javul, a helyi társadalom erősödik.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: az költségvetési normatíva elszámolhatóságát biztosítja az elfogadott szabályozás.
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi hatása nincs. A közművelődésben résztvevők mentálhigiénés állapotának javulása várható.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.