Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19
az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Végső előterjesztői indokolás
1. Várható társadalmi hatások: Az étkeztetést biztosító vállalkozás ugyanazon feltételekkel biztosítja a szolgáltatást, mint a korábban ellátást nyújtó.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a szolgáltatást biztosító vállalkozásról tájékoztatni kell a klienseket.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.