Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkezési térítési díjak mértékéről

Hatályos: 2022. 10. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
az étkezési térítési díjak mértékéről
Részletes indokolás
A 2–5. §-hoz, az 1–5. §-hoz és az 1. melléklethez
Végső előterjesztői indokolás
1. Várható társadalmi hatások: Az étkezési térítési díjak mértékének emelkedése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy az étkeztetést kevesebben veszik igénybe, így kapacitás csökkenés következhet be. Az étkezési térítési díjak változatlanul hagyása mellett viszont a szolgáltatást nyújtó önkormányzat kerülhet nehéz helyzetbe.
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: az intézményi működési bevétel nő
3. Várható környezeti hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Várható egészségügyi következmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a díjról ki kell értesíteni a klienseket.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.