Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01- 2020. 12. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.12.01.

Acsalag Községi Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja.

2. § Ez a rendelet 2020. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 2. napjával.