Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 6/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 01. 27

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 6/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.01.27.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 6/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.