Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 15/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 15/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.10.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatás végzéséről szóló 15/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.