Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 16

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.12.16.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:" A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 96 016 509 Ft költségvetési bevétellel, 122 250 371 Ft költségvetési kiadással, 27 467 866 Ft finanszírozási bevétellel, 1 234 004 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint."

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat általános tartaléka 16 004 476,- forintban kerül jóváhagyásra.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.