Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

2022.05.29.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. A költségvetés teljesülése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített alaptevékenysége

a) költségvetési kiadási főösszege 163 624 e Ft,

b) költségvetési bevételi főösszege 132 430 e Ft,

c) finanszírozási kiadása 1 062 e Ft,

d) finanszírozási bevétele 59 724 e Ft,

e) maradványa 27 468 e Ft.

(2) A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1., 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 27.468 e Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 6 fő-ben hagyja jóvá.

(6) Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.