Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021 (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021 (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2021. (V. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„ (4) A szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat szolgáltatási szerződés útján biztosítja. A szolgáltató (Kis-Dinasztia Kft 9144 Kóny, Kölcsey u. 88 hrsz.) 1070,867.-Ft + ÁFA, azaz, bruttó 1.360.-Ft/adag összegért biztosítja az ebédet a 2022. évben.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.