Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 13- 2023. 04. 13

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.04.13.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az alábbi 29/A. §-sal egészül ki:„29/A. § Amennyiben a rendelkezni jogosult nem kívánja a sírhely-használati időt meghosszabbítani, a lejárati idő letelte után arról írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Nyilatkozatában vállalnia kell, hogy a sírhelyen elhelyezett sírjel (sírkő) lebontásáról és elszállíttatásáról köteles a lemondást követő 30 napon belül gondoskodni. Amennyiben a lebontás és elszállítás nem történik meg, akkor annak költségét az Önkormányzat ráterheli a nyilatkozatot tevőre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 14. napjával.