Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

az „Acsalag Község Érdemes Diákja” díj adományozásának szabályairól szóló 10/2022. (VII. 13.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 13- 2023. 04. 13

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 12.) önkormányzati rendelete az „Acsalag Község Érdemes Diákja” díj adományozásának szabályairól szóló 10/2022. (VII. 13.) rendelete módosításáról

2023.04.13.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az „Acsalag Község Érdemes Diákja” díj adományozásának szabályairól szóló 10/2022. (VII. 13.) rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az „Acsalag Község Érdemes Diákja” díj adományozásának szabályairól szóló 10/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2 § A díj annak a tanulónak adható, aki országos tanulmányi vagy országos szakmai tanulmányi versenyen illetve művészeti vagy sport teljesítményével 1-10. helyezést ért el.”

2. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A díjazottak személyére a Képviselő-testület tagja vagy bármely acsalagi lakos javaslatot tehet minden év július 1. napjáig.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.