Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének7/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.05.18.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A temetési hely jelölésére – az üzemeltetőhöz történt bejelentés és nyilvántartásba vétel után – sírjel (sírkő) használható.

(2) Sírbolt a köztemető tulajdonosának hozzájárulásával létesíthető.

(3) A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak a fenntartó engedélyével távolíthatja el.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 19. napjával.