CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2023.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 12. 31

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2023.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

2023.03.15.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2023. január 1-jétől 58.000 Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba és 2024. január 1-jén hatályát veszti.