CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2023.05.24.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: R./ 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 27.195.997 Ft költségvetési bevétellel, 89.123.539 Ft költségvetési kiadással, 61.927.542 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2021. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 61.927.542 Ft igénybevételét rendeli el.

2. § Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a 6. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 3 főben – ebből közfoglalkoztatott: 1 fő – állapítja meg

(3) Az önkormányzat a kiadások között 1.498.736 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. § Az R. 1–7. melléklete helyébe e rendelet 1–7. mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet