CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2023.05.25.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez8

5. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez9

6. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez10

7. melléklet a 3/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez11

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.