CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2023.05.24.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 89.062.019 Ft költségvetési bevétellel, 79.323.807 Ft költségvetési kiadással és 9.738.212 Ft 2022. évi maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerüen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak, valamint a felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített vagyonkimutatását, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.