CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2023.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2023.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2023.06.01.

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Cakóháza Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás