CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2022.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2022. 12. 20

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2022.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2022.12.20.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat vagyonának, mint nemzeti vagyonnak a lehető legmagasabb szintű védelme, valamint a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés érdekében az önkormányzat képviselő-testülete a témakörben új rendeletet alkot.