CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2023.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL

Hatályos: 2023. 03. 15

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2023.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2023.03.15.
A KÓNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 65. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a jogszabályban meghatározott illetményalapnál magasabb összegű illetményalapot állapíthat meg.
Jelen rendelet tartalmazza a magasabb összegű illetményalapot, melyet tárgyévre lehet megállapítani.