CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 24

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2023.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2023.05.24.
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzatnak az államháztartási törvényben előírt kötelezettsége. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”