CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2023.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 06. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2023.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2023.06.01.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2019.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet változása miatt a Magyar Államkincstár, mint törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett „041231-Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkciót hivatalból törölte. A törölt kormányzati funkciót az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatából is törölni kell mellyel egyidejúleg aktualizálásra kerültek a használatos kormányzati funkciók is.