CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023. 09. 15

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2023.(IX.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2023.09.15.
A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, mely 2023. január 1. napjával bevezette a szociális vetítési alap fogalmát.
A fentiek miatt a korábbi önkormányzati rendeletben meghatározott számos gyermekvédelmi juttatás megállapításának alapja nem felel meg a hatályos jogszabálynak, figyelemmel arra, hogy abban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege szerepel, így az önkormányzati rendelet újra szabályozása indokolt.