CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2023.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Hatályos: 2023. 10. 01

CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2023.(IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

2023.10.01.
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
Végső előterjesztői indokolás
Cakóháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Belügyminiszter által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A pályázaton nyert, így a rendelet megalkotása szükségessé vált.