Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az új telepítésű növények telepítési távolságáról

Hatályos: 2008. 07. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az új telepítésű növények telepítési távolságáról

2008.07.01.

Általános rendelkezések

1. § Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.tv. 16.§./1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg: A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok

2. § (1) A legkisebb ültetési távolságok az ingatlan határától:

a) A belterületen és külterületnek a zártkerten belül eső részén:

aa) szőlő, valamint a 3,00 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs egyéb bokor (élőnövény) esetén 1 m.

ab) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 m.

ac) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősövény) esetén 3 m.

b) Külterületen a zártkerten kívül eső részen.

ba) gyümölcsfaiskola nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és málnabokor esetén 0,80 m.

bb) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb. esetén 2,00 m.

bc) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,50 m.

bd) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, - szilva – és mandulafa esetén 3,50 m.

be) vadalanyra oltott alma- és körtefa – továbbá kajszifa esetén 4 m.

bf) cseresznyefa esetén 5,0 m.

bg) dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetén 8,0 m.

c) Külterületnek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a (b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:

ca) 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 0,8 m.

cb) 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetén 1,2 m.

cc) 2 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetén 2,0 m.

cd) fa esetében 8,0 m.

(2) Közút és vasút területen – szőlő, gyümölcsöstől és zártkerttől – minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m, 3 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni(telepíteni).

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.