Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23- 2021. 10. 23

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.23.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. október 23-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet