Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 24- 2021. 10. 24

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2021.10.24.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2021. október 23-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.