Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)

 • a) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:
  • aa) 19 011 926 Ft költségvetési bevétellel
  • ab) 47 192 155 Ft költségvetési kiadással
  • ac) 28 180 229 Ft költségvetési hiánnyal
  • ad) 659 048 Ft finanszírozási kiadással
  • ae) 28 839 277 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal

  állapítja meg.

 • b) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
  • ba) 8 127 103 Ft Személyi juttatások
  • bb) 1 275 952 Ft Munkaadókat terhelő járulék
  • bc) 11 916 465 Ft Dologi jellegű kiadások
  • bd) 1 236 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
  • be) 709 030 Ft Egyéb működési célú kiadások

  294 340 Ft egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre

414 690 Ft egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülre

bf) 14 810 728 Ft Beruházási kiadások

bg) 5 319 672 Ft Felújítási kiadások

bh) 757 660 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

bi) 3 039 045 Ft Tartalék

bj) 659 048 Ft Állami támogatás megelőlegezése

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 18 460 329 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 10 378 948 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.

(3) 2021. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 28 839 277 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 47 851 203 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 47 851 203 Ft-ban

határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 039 045Ft-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

8. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

9. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: