Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 26

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.06.26.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999.XLIII.tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§ (1) bekezdés 2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.