Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25

Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.06.25.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 1999.XLIII.tv. 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§ (1) bekezdés 2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Síremlék, sírbolt állításához és egyéb építési jellegű munkálatok, valamint vállalkozói tevékenységek végzéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges. A munkálatok megkezdése előtt a fenntartóhoz be kell jelenteni a munka időpontját, várható időtartamát.”

2. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.