Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 10 - 2022. 02. 10

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.10.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:

aa) 61 286 562 Ft költségvetési bevétellel

ab) 90 155 434 Ft költségvetési kiadással

ac) 28 868 872 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 659 048 Ft finanszírozási kiadással

ae) 29 527 920 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.

b) A kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 8 157 018 Ft Személyi juttatások

bb) 1 246 037 Ft Munkaadókat terhelő járulék

bc) 16 364 527 Ft Dologi jellegű kiadások

bd) 738 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 288 310 Ft Egyéb működési célú kiadások, 150 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre,138 310 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

bf) 18 118 985 Ft Beruházási kiadások

bg) 44 642 557 Ft Felújítási kiadások

bh) 600 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

bi) 0 FtTartalék

bj) 659 048 Ft Állami támogatás megelőlegezése”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 90 814 482 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 90 814 482 Ft-ban”

(határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.)

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

15. melléklet