Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 02. 10

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2022.02.10.

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdés és a 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők részére – a polgármester és az alpolgármester kivételével – tiszteletdíjat állapít meg.

2. A tiszteletdíj mértéke

2. § (1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havi 7.944 Ft.

(2) A tiszteletdíj kifizetése a negyedévet követő hónap 10. napjáig történik.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.