Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 25- 2022. 08. 25

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.08.25.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület )

„a) az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését:
aa) 51 390 514 Ft Költségvetési bevétellel
ab) 96 763 947 Ft Költségvetési kiadással
ac) 45 373 433 Ft költségvetési hiánnyal
ad) 688 643 Ft finanszírozási kiadással
ae) 46 062 076 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba) 10 137 551 Ft Személyi juttatások
bb) 1 268 143 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc) 12 586 136 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 1 200 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 629 538 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 460 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 1 169 538 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
bf) 17 589 576 Ft Beruházási kiadások
bg) 50 377 319 Ft Felújítási kiadások
bh) 1 363 986 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből 1 363 986 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre
bi) 611 698 Ft Tartalék
bj) 688 643 Ft Állami támogatás megelőlegezése.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 36 266 938 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 9 795 138 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 46 062 076 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 97 452 590 Ft-ban

b) bevételi főösszegét 97 452 590 Ft-ban határozza meg a 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 611 698 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

14. melléklet

13. melléklet

15. melléklet