Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(XI.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10- 2022. 11. 10

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(XI.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.10.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület )

„a) az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését:
aa) 51 772 915 Ft Költségvetési bevétellel
ab) 97 146 348 Ft Költségvetési kiadással
ac) 45 373 433 Ft költségvetési hiánnyal
ad) 688 643 Ft finanszírozási kiadással
ae) 46 062 076 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba) 10 439 455 Ft Személyi juttatások
bb) 1 304 415 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc) 12 927 408 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 1 200 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 629 538 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 460 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 1 169 538 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
bf) 17 589 576 Ft Beruházási kiadások
bg) 50 377 319 Ft Felújítási kiadások
bh) 1 363 986 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből 1 363 986 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre
bi) 314 651 Ft Tartalék
bj) 688 643 Ft Állami támogatás megelőlegezése.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének )

„a) kiadási főösszegét 97 834 991 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 97 834 991 Ft-ban határozza meg a 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1,1 főben állapítja meg, az 5. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 314 651 Ft-ban hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. november 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

12. melléklet a 8/2022. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet