Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2024. 01. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2024.01.01.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdésében és 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Az adó mértéke

1. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1%-a.

Záró rendelkezés

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.