Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 28

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.28.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez8

5. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez9

6. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez10

7. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez11

8. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez12

9. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez13

10. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez14

11. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez15

12. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez16

13. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez17

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.