Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 27- 2023. 01. 28

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.27.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület )

„a) az önkormányzat összesített 2022. évi nettó költségvetését:
aa) 49 413 083 Ft Költségvetési bevétellel
ab) 95 586 673 Ft Költségvetési kiadással
ac) 46 173 590 Ft költségvetési hiánnyal
ad) 800 157 Ft finanszírozási bevételle
ae) 688 643 Ft finanszírozási kiadással
af) 46 062 076 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba) 9 867 331 Ft Személyi juttatások
bb) 1 377 838 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc) 13 892 686 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 637 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 507 524 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 400 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 1 107 524 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
bf) 17 561 569 Ft Beruházási kiadások
bg) 49 878 739 Ft Felújítási kiadások
bh) 863 986 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből 863 986 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre
bi) 688 643 Ft Állami támogatás megelőlegezése.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 46 862 233 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének )

„a) kiadási főösszegét 96 275 316 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 96 275 316 Ft-ban határozza meg a 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

13. melléklet a 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet