Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 28

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 7/2014.(IX.8.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.28.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§-ában és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. § Ez a rendelet 2023. január 27-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.