Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 22- 2023. 04. 23

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.04.22.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.12.) önkormányzati rendelet

a) 33. § e) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg,

b) 33. § f) pontjában a „Megyei” szövegrész helyébe a „Vármegyei” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. április 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet