Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével készült.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény (továbbikaban: Mötv.) 53. §(1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület az általa átruházott hatáskörökről a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 4/2018. (IX.03.) önkormányzati rendelete 20. §-a és 21. §-a rendelkezik a településképi bejelentési eljárásról, kötelezésről, bírság kiszabásáról. A rendelet szerint a hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
Fenti jogszabályok rendelkezései, valamint a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV.törvény 8. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1.mellékletének módosítása -újraszabályozása- indokolt az átruházott településképi hatáskör vonatkozásában.
Az önkormányzat a rendelet módosításával eleget tesz az Mötv-ben meghatározott jogalkotási kötelezettségének.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 1.mellékletének módosításáról- újraszabályozásáról- rendelkezik.
A 2. §-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik.