Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25

Edve Község Önkormányzata Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítását az I. negyedéves teljesítési adatok változása, az állami normatíva-igénylés májusi felmérésének módosulása, valamint a játszótéri eszközök felülvizsgálata és annak javítási költségei - az árajánlat szerint-a tartalék terhére tervezésre kerültek 342.062 Ft összegben, valamint az önkormányzat szintén a tartalék terhére fűnyíró traktort vásárolt 650.000 Ft összegért. A módosítás érinti a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítás az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket határozza meg.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.

A 3. §-hoz

A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.

A 4. §-hoz

A rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.